Is governor Darius ready for the job?

Tarabans, help me out if I missed anything out there. Beside appointments that were deeply characterised by exclusion controversy, I’m truly yet to know where our journey, as a people that urgently need reparation, has begun or where we’re heading to since the commencement of this dispensation.

Continue reading “Is governor Darius ready for the job?”

Gargadi ga mai yawan korafi

Yawan korafi kullum da hangen cewa wani ya take maka hakki, bai haifar da komai sai mutuwar zuciya da musiba a cikin al’umma. A duk lokacin da mutum ya zama mai yawan korafi, to kodai rago ne, yana zaune yana jira idan biri ya tsinko dan giginya ya fadi a kasa ya dauka, ko kuwa shi ya zalunci kansa, ya ki yin abinda ya cancanta na karbo yancinsa.  Ina wannan bayani ne a dangane da irin dambalwar siyasa da a ke tabkawa a jihata, jihar Taraba. Musulmai da Kiristoci, musamman matasa hankali ya gushe; a maimakon yin abinda ya kamata na ci gaban jiha, sai zage-zage da zargin juna kawai a ke yi, wanda ba zai haifar da da mai ido ba.  Continue reading “Gargadi ga mai yawan korafi”