Traditional institutions and the politics of exclusive power in Nigeria

One of the grievous mistakes of colonial legacy in Nigeria is the deliberate and constitutional exclusion of traditional institutions in decision making. Despite the over 1000 years of dynamic heritage and effective leadership, particularly in the North, these institutions were only able to secure a ceremonial mention and a consultative role under the Local Government System section 2, subsection b (ii) of the constitution of Nigeria. As old as Great Britain, the country still upholds and enjoys the value, integrity and stability of its traditional institution. How Nigeria can achieve that remains, as far as I’m concerned, a critical issue for the so-called cream of the crop, especially given the lack of probity that cloaks the current political system.  Continue reading “Traditional institutions and the politics of exclusive power in Nigeria”

Gargadi ga mai yawan korafi

Yawan korafi kullum da hangen cewa wani ya take maka hakki, bai haifar da komai sai mutuwar zuciya da musiba a cikin al’umma. A duk lokacin da mutum ya zama mai yawan korafi, to kodai rago ne, yana zaune yana jira idan biri ya tsinko dan giginya ya fadi a kasa ya dauka, ko kuwa shi ya zalunci kansa, ya ki yin abinda ya cancanta na karbo yancinsa.  Ina wannan bayani ne a dangane da irin dambalwar siyasa da a ke tabkawa a jihata, jihar Taraba. Musulmai da Kiristoci, musamman matasa hankali ya gushe; a maimakon yin abinda ya kamata na ci gaban jiha, sai zage-zage da zargin juna kawai a ke yi, wanda ba zai haifar da da mai ido ba.  Continue reading “Gargadi ga mai yawan korafi”